A-Level

A-Level

A-Səviyyə Riyaziyyat
Növbəti imtahan müddəti: May / İyun 2022
Dərs işinin elementi: Heç biri
Praktik element: Heç biri
Ders haqqı daxildir: Onlayn kurs materialları və tərbiyəçi dəstəyi. Əlavə qiymətə əlavə materiallar.
Fast Track Variantları: Mövcuddur

A-Səviyyə Əlavə Riyaziyyat
Növbəti imtahan müddəti: May / İyun 2022
Dərs işinin elementi: Heç biri
Praktik element: Heç biri
Ders haqqı daxildir: Onlayn kurs materialları və tərbiyəçi dəstəyi. Əlavə qiymətə əlavə materiallar.
Fast Track Variantları: Mövcuddur

A-Səviyyə Tarix
Növbəti imtahan müddəti: May / İyun 2022
Dərs işinin elementi: Bəli
Praktik element: Heç biri
Ders haqqı daxildir: Onlayn kurs materialları və tərbiyəçi dəstəyi. Əlavə qiymətə əlavə materiallar.
Fast Track Variantları: Mövcuddur

A-Səviyyə Coğrafiya
Növbəti imtahan müddəti: May / İyun 2022
Dərs işinin elementi: Heç biri
Praktik element: Heç biri
Ders haqqı daxildir: Onlayn kurs materialları və tərbiyəçi dəstəyi. Əlavə qiymətə əlavə materiallar.
Fast Track Variantları: Mövcuddur

A-Səviyyə Hüquq
Növbəti imtahan müddəti: May / İyun 2022
Dərs işinin elementi: Heç biri
Praktik element: Heç biri
Ders haqqı daxildir: Onlayn kurs materialları və tərbiyəçi dəstəyi. Əlavə qiymətə əlavə materiallar.
Fast Track Variantları: Mövcuddur

Course