Müəllimlər

Teacher
Elyanə Kərimova
Təhsil eksperti

Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnstitunun təlimçisi
Təvəllüd:13.12.1985
Təhsili: ADNSU- Tətbiqi riyaziyyat
              ADPU- Riyaziyyat və İnformatika müəllimliyi
Tədris etdiyi təlimlər:
Ağıllı lövhə
Web 2 alətlərinin təhsilə tətbiqi