Motivasiya Məktubu

Motivation Letter

Motivasiya Məktubu nədir?
 
Motivasiya məktubu, müraciət etdiyiniz bir kurs və ya dərəcə üçün uyğun namizəd olduğunuzu izah etmək üçün universitetə yazılan bir səhifəlik məktubdur. Tərcümeyi-hal, təhsil və peşə səviyyənizi əks etdirən digər müvafiq sənədlərlə birlikdə universitetə göndərilir. Motivasiya məktubu, əsasən İngiltərədə, ABŞ-da və qərb təhsilli institutlarda, qurumlarda (& ölkələrdə) universitet müraciətinin vacib hissəsi hesab olunur.
 
Motivasiya məktubunun, universitet müraciətlərində vacibliyi və İlm-Learn Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin motivasiya məktubu üzrə xidmətlərini bilmək bizə müraciət edə bilərsiniz.